Anmäl restaurang covid-19

Information till arbetsgivare om covid-19

Information till arbetsgivare om covid-19 — Folkhälsomyndigheten

19 jan. 2023 — Åtgärder på arbetsplatsen kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19. Förslag på allmänt …

På den här sidan finns information om hur du som arbetsgivare kan underlätta för de anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till enskilda och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Ingen anmälan till Arbetsmiljöverket av allvarliga tillbud som …

Föreskrifter och allmänna råd som rör covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS …

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som rör covid-19.

Länsstyrelsens uppdrag och arbete med anledning av covid-19

Ingen anmälan till Arbetsmiljöverket av allvarliga tillbud som inträffar från och med den 1 april 2022 med anledning av exponering för covid-19 – Arbetsmiljöverket

Ingen anmälan till Arbetsmiljöverket av allvarliga tillbud som inträffar från och med den 1 april 2022 med anledning av exponering för viruset som orsakar covid …

Nya regler från den 25 mars för att förhindra smitta av covid-19 …

Coronaviruset – Arbetsmiljöverket

Det är viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt …

Det är viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Arbetsgivaren behöver även se över behovet av personlig skyddsutrustning.

Covid-19 och avtalsförsäkringarna – del 1 – Afa Försäkring

Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19 | Länsstyrelsen Stockholm

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Den tillfälliga covid-19-lagen slutade gälla den 1 april …

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Den tillfälliga covid-19-lagen slutade gälla den 1 april och länsstyrelsernas tillsynsuppdrag avslutades då. Vissa andra uppdrag relaterat till covid-19 kvarstår. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Coronapandemin – frågor och svar – Livsmedelsverket

Nya regler från den 25 mars för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger | Visita

… som omfattas av krav på anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter … om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera.

De nya reglerna gäller för sådana verksamheter som omfattas av krav på anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

Restauranger och coronavirus – Företag eller organisation

Covid-19 och avtalsförsäkringarna – del 1 | Afa Försäkring

Vi har gjort det möjligt för arbetsgivare att göra en anmälan oavsett hur många ärenden de har. Vi har också lagt ut mer information om AGB-försäkringen på vår …

Privatanställda arbetare med kollektivavtal omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Samtliga anställda inom kommuner, regioner och Svenska kyrkan…

Ambassadens reseinformation – Kroatien – Sweden Abroad

Coronapandemin – frågor och svar

22 nov. 2022 — De flesta åtgärder mot covid-19 har tagits bort. … Är det något speciellt ett företag, till exempel en restaurang, bör tänka på när det …

De flesta åtgärder mot covid-19 har tagits bort

Restauranger och coronavirus – Information och vägledning – Företag eller organisation – Aluehallintovirasto

Du hittar anvisningen och bilagorna på denna sidan. Information och anvisningar för restauranger hittar du också på sidan vanliga frågor om coronaviruset.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan … Vad gäller inreserestriktioner kopplade till Covid-19, se Aktuella händelser …

Keywords: anmäl restaurang covid-19